proces interieur ontwerpen

fase 1: het schetsontwerp
Een schetsontwerp ontstaat vanuit de indruk die is verkregen na het eerste gesprek, in dat gesprek wordt duidelijk wat de ideeën en wensen zijn en de ruimte(s) die het betreft. De huidige situatie wordt ingemeten en er worden foto’s gemaakt. Het schetsontwerp bevat plattegronden en 3d schetsen van verschillende mogelijkheden. Deze fase is meestal van toepassing bij wat grotere projecten zoals een complete woning. Het schetsontwerp geeft de mogelijkheid om in een vroeg stadium te presenteren en te bespreken.

fase 2: het voorlopig ontwerp 
Het voorlopig ontwerp geeft een duidelijk beeld van het plan.
Het voorlopig ontwerp bevat:

– plattegronden, aanzichten, en doorsneden
– 3d impressies
– monsters van de toe te passen materialen
– het eventueel gevraagde lichtplan
– een overzicht van toe te passen materialen met prijzen
– een kostenraming van de totale kosten
Na de presentatie wordt er besproken wat wel en niet wenselijk is en de wijzigingen worden meegenomen naar de definitieve ontwerpfase.

fase 3: de definitieve ontwerpfase
Het definitief ontwerp bevat alle wijzigingen die zijn besproken en een verdieping in de technische tekeningen. Aan de hand van de tekeningen die hieruit komen kan de aannemer een exacte offerte uitbrengen en kunnen eventuele vergunningsaanvragen worden gedaan.

fase 4: de technische ontwerpfase
In deze fase worden de technische tekeningen op detail niveau uitgetekend. Hierin staan bijvoorbeeld aansluitingen van materialen, hoogtes van stopcontacten en posities van deurkrukken.